Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
7
Lis

Wystawa niemieckiej malarki Brigitte Zander

Zaprosiliśmy malarkę Brigitte Zander z Niemiec i zorganizowaliśmy dla niej wystawę dla naszych młodych artystów tych całkiem małych i tych, którzy zajmują się tym zawodowo. Otwarcie odbyło się 7 listopada 2004 roku w sali Oratorium Marianum na Uniwersytecie Wrocławskim. Wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciele szkół wraz z opiekunami, Akademii Sztuk Pięknych, Wydziału Edukacji UM, Atasze Kulturalny Niemiec właściciele firm, które pomagają nas wesprzeć finansowo w podobnych projektach.