Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
9
Sty

Ogólnopolski projekt „Drogą życia”

Projekt odbył się w terminie od stycznia do czerwca 2005 r., był skierowany do dzieci, młodzieży, ludzi nauki i sztuki.

Celem projektu było:

 • uwrażliwienie na cierpienia innych,
 • promowanie kultury katolickiej oraz kulturalnego stylu życia,
 • integracja społeczności,
 • rozwijanie umiejętności poszukiwania i gromadzenia informacji.

Koordynator: Bogusława Przewłoka

Organizatorzy i współorganizatorzy:

 • Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO /ESMNiK/,
 • Publiczne Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej,
 • Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof., St. Tołpy we Wrocławiu,
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych /SONICH/ w Kobierzycach.

Miejsce realizacji:

 • Dom Kultury w Kobierzycach,
 • Publiczne Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu,
 • Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof. St. Tołpy we Wrocławiu,
 • Galeria PRYZMAT w Krakowie.
 • Dom Kultury w Obornikach Śląskich,
 • Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie,
 • Muzeum Wsi Polskiej za Opolem.

Odpowiedzialni:

 • Bogusława Przewłoka – prezes ESMNiK, nauczycielka informatyki
 • s. Lidia Nowak – dyrektorka PGSU,
 • Bożena Łoposzko – prezes SONICH,
 • Małgorzata Korenkiewicz – malarka, sekretarz ESMNIK
 • Renata Harcej – naczycielka j. polskiego SP nr 90,
 • Maria Kulesza – witrażysta, z-ca sekretarza ESMNiK
 • Iwona Mirek – nauczycielka j. niemieckiego SP nr 90, członek ESMNiK
 • Katarzyna Janowicz – nauczycielka j. polskiego SP nr 90
  członkowie ESMNiK PROGRESSIO

Uczestnikami projektu byli: uczniowie na różnym poziomie szkół, nauczyciele oraz ludzie nauki i sztuki z różnych miejsc w kraju m.in. Wrocławia, Kobierzyc, Krakowa, Obornik Śląskich, Chorzowa, Opola.
Realizował ścieżkę prozdrowotną, regionalną, czytelniczą i medialną.

Zadania, które były zrealizowane podczas projektu.

 • Koncert charytatywny w Kobierzycach.
 • Wystawa plastyczna. Prace na aukcję charytatywną w Kobierzycach.
 • Wystawa plastyczna „Faux pas” w Krakowie.
 • Prezentacje multimedialne „Biblia w rzeźbie i malarstwie” w Gimnazjum Sióstr Urszulanek.
 • Drzewo genealogiczne – wystawa prac w PGSU.
 • Wystawa szkła artystycznego „Przezroczysta droga” w Obornikach Śląskich.
 • Lekcje w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Chorzowie.
 • Zwiedzanie Muzeum Wsi Polskiej w Opolu.
 • „Pielgrzym”- prezentacje, broszury, foldery nt Jana Pawła II w Mauzoleum.
 • Przedstawienie teatralne na motywach powieści „Tajemniczy ogród” w Klasztorze Sióstr Urszulanek.
 • Poznanie katolickiej szkoły gimnazjalnej przez uczniów kl. VI szkoły podstawowej.