Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
9
Kwi

Dolnośląski projekt „Zdrowo i wesoło”

Projekt skierowany był do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z Dolnego Śląska.

Cele:

 • integracja społeczności szkolnej,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • rozwijanie umiejętności poszukiwania i gromadzenia informacji.

OrganizatorzyEuropejskie Stowarzyszenie MiłoPników Nauki i Kultury PROGRESSIO.

Współorganizatorzy:

 • Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof. St. Tołpy,
 • Publiczne Gimnazjum Sióstr Urszulanek,
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Wrocławiu.

Uczestnicy projektu: nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

Koordynator: Bogusława Przewłoka.

Termin realizacji: przygotowanie projektu – od kwietnia do sierpnia 2005 r.

Miejsce realizacj: SP nr 90, SP 76, SP nr 45, PGSU, Park Południowy, Kotlina Kłodzka.

Prezentacje projektu – maj/czerwiec 2005r.

Odpowiedzialni: S. Czado, N. Paczosa, B. Przewłoka – członkowie Europejskiego Stowarzyszenia MiłoPników Nauki i Kultury PROGRESSIO.
pielęgniarka szkolna, J. Pomorski – n-l w-fu SP nr 90 im. prof. St. Tołpy,
s. Estera – n-lka w-fu PGSU,
P.Sołodyna – n-l j. angielskiego PGSU

Zadania zrealizowane podczas projektu:

 • Testy dla uczniów.na kartę rowerową w kilku szkołach wrocławskich.
 • Tor przeszkód -jazda na rowerze przed SP nr 90.
 • Ścieżka zdrowia – uczestnictwo uczniów z różnych szkół.
 • Plakaty propagujące zdrowy styl życia rozesłane po szkołach.
 • Zdrowe odżywianie. Nadwaga u dzieci – prelekcje.
 • Wycieczka po Kotlinie Kłodzkiej.
 • Warsztaty nt. higieny wśród dzieci i młodzieży.
 • Dzień sportu w PGSU.
 • „Bezpieczny wypoczynek” – prezentacje.
 • Wystawa prac graficznych Dolnośląskiego Konkursu „Sport tak, narkotyki nie”.

Projekt dotarł do ponad 1000 dzieci i młodzieży z kilku szkół wrocławskich i województwa dolnośląskiego.

Działania nasze pokazały uczniom jak przy niewielkich nakładach finansowych i czasowych można zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.

Takie działania zrodziły inne pomysły między młodzieżą i ich opiekunami, tj. konkursem rowerowym na wiosnę.