Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
1
Paź

Projekt międzyszkolny „Dom ojczysty 1”

Od 1 października do 30 grudnia 2005 r. zrealizowaliśmy z dotacji Gminy Wrocław międzyszkolny projekt nt. „Dom Ojczysty” popularyzujący polskie tradycje i obrzędy w czterech wrocławskich szkołach: SP 90, SP 76, Gim 24, PGSU.

Pobierz szczegółowe informacje o projekcie

CEL PROJEKTU:

  • Poznanie i popularyzacja polskich zwyczajów i obyczajów.
  • Rozwijanie umiejętności poszukiwania i gromadzenia informacji.
  • Kształtowanie podwalin tożsamości i dumy narodowej.
  • Wielokierunkowe wykorzystanie zebranych materiałów.
  • Praca indywidualna i w zespole.

Podczas całego projektu zrealizowano następujące działania: wieczór: literacko-plastyczny, andrzejkowy, wigilijny, z rodzicami, spotkania z ciekawymi ludźmi, muzykowanie, zajścia plastyczne, artystyczne, taneczne, rękodzielnicze, komputerowe, przyrządzanie potraw, zabawy i gry ruchowe, wróżby, mapy mentalne, metaplany, plakaty, makiety, fotomontaż, folder na płycie CD, przedstawienie jasełek, wystawa. Zajęcia cieszyły się powodzeniem i wielkim zainteresowaniem.

Do 4.01.2006 r. można było obejrzeć wystawę prac dzieci i młodzieży w Wojewódzkiej Bibliotece w Rynku 58 w Galerii pod Plafonem.