Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
1
Sty

Szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 2006 r.

Zajęcia odpłatne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Gimnazjum Sióstr Urszulanek, pl. Nankiera 16 oraz w Szkole Podstawowej nr 90, ul. Orzechowa 62 organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO. Termin zgłoszeń do 10 i 25 każdego miesiąca 2006.

Planujemy w tygodniu zajęcia 2 godzinne (lekcyjne) według ustaleń grupy. Koszt 1 godziny wynosi: 5-6 zł/osobę (dzieci i młodzież) i 8 zł /osobę (dorośli). Ilość i wielkość grupy oraz czas zajęć, uzależniony będzie od ilości uczestników. Ilość godzin w jednym cyklu szkolenia jest różna od 20 do 60 godzin. Przewidywana min liczba uczestników – 6, max nie powinna przekroczyć 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian składu prowadzących.

KOMPUTEROWE

 • Word, Excell, Windows XP
 • tworzenie stron internetowych
 • programowanie

JĘZYKOWE – dla grup początkujących, zaawansowanych, przygotowanie do egzaminów, konwersacje

 • angielski
 • niemiecki
 • francuski
 • rosyjski

ZAJĘCIA PRZEDMIOTOWE – oraz pomoc w odrabianiu lekcji, przygotowanie do egzaminów z:

 • matematyki
 • fizyki
 • chemii
 • j. polskiego
 • j. polskiego dla cudzoziemców
 • historii
 • biologii + warsztaty z antropologii
 • geografii
 • wiedzy o sztuce

RACHUNKOWOŚĆ i FINANSE

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

 • dekoratorskie, scenograficzne
 • florystyka
 • grafika komputerowa
 • plastyczne w plenerze „Parki Wrocławia”

Dzięki zajęciom dzieci i młodzież będą mogły miło spędzać czas w szkole, podnosząc poziom swojej wiedzy oraz poszerzać swoje zainteresowania pod kontrolą wykwalifikowanej kadry naszego Stowarzyszenia. A dorośli pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności niezbędne w codziennym życiu.

Większość zajęć prowadzona jest metodami aktywnymi.

Serdecznie zapraszamy. Zapisy przyjmuje codziennie p. Bogusława Przewłoka lub sekretariat szkoły, ul. Orzechowa 62 lub pl. Nankiera 16.