Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
14
Paź

Projekt z edukacji międzykulturowej „Lokomotywa 1”

logo-urzad-miejski-wroclawia2Projekt organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO z dotacji GMINY WROCŁAW.

Zajęcia prowadzone w okresie od 14 X 2006 do 15 VII 2007 roku w Szkole Podstawowa nr 90 im. prof. St. Tołpy przy ul. Orzechowej 62 oraz Publicznym Gimnazjum Sióstr Urszulanek, pl. Nankiera 16.

Celem zajęć jest:

  • prowadzenie dialogu interkulturowego opartego na rozumieniu, poszanowaniu i akceptacji różnic, jakie mogą występować w społeczeństwie wielokulturowym,
  • kształtowanie postawy tolerancji, akceptacji innych i siebie,
  • budowaniu postaw otwartości wobec innych ras, grup etnicznych i narodowościowych,
  • promocja dziedzictwa kulturowego i wielonarodowej historii Wrocławia oraz Dolnego Śląska,
  • przełamywanie uprzedzeń i stereotypów,
  • wzmacnianie własnej tożsamości kulturowej,
  • popularyzacja europejskiej literatury dziecięcej oraz zachęcanie do samodzielnej interpretacji ulubionych fragmentów poezji i prozy,
  • poszerzanie umiejętności językowych oraz wiedzy o kulturze i życiu codziennym krajów różnych narodów.

Każdy uczeń z dowolnej szkoły może być uczestnikiem zajęć.

Zapraszamy chętnych uczniów na zajęcia, które będą odbywać się przeważnie, dwa – trzy razy w miesiącu w godzinach od 14.30 – 16.00 na ul. Orzechowej 62 oraz od 9.00 – 12.00 na pl. Bankiera 16. Cały projekt składa się z dwóch części.

Rekrutacja odbywać się będzie w każdej ze szkół przez trzy tygodnie tuż przed rozpoczęciem każdej z tych części projektu.

Liczba beneficjentów na zajęciach nie może być mniejsza niż 15. Na pierwszym spotkaniu rodzice deklarują uczestnictwo swoich dzieci oraz wspólnie ustalamy termin realizacji.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ – w Publicznym Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR /soboty/ oraz w Szkole Podstawowej nr 90 /piątki, czyli o 1 dzień później i w godz. od 14.30.

I część „Stacja EUROPA” m-c X-XII

Data Czas realizacji Zadanie Imię i nazwisko realizującego zajęcia
Śladami różnych kultur we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
14.10 09.00-13.00 Spacery po Wrocławiu, odszukanie śladów kultur innych narodów, wykonanie mapy mentalnej na podstawie zdjęć 6h Bartłomiej Trzeszcz
21.10 09.00-09.45 Przełamanie stereotypów, gra dyskusyjna z zaproszonymi rówieśnikami-2h
09.45-12.00 Przewodnik po Wrocławiu, wykonanie folderu na komputerze 4h Beata Turska
Dominika Kowalewska
Śladami kultury europejskiej.
28.10 09.00-12.00 Przygotowanie prezentacji wybranego święta narodowego charakterystycznego dla danego kraju, jego historii i wyjątkowości. 6h Dominika Kowalewska
09.11 15.00-16.30
16.30-18.00
„Bez barier”- wieczornica dla 2 grup wiekowych jednocześnie, spotkanie z obcokrajowcami 2h. /2 grupy razem/ Bartłomiej Trzeszcz
Europejskie spotkanie świąteczne.
25.11 09.00-12.00 Przygotowanie jasełek 4h Przemysław Pawlicki
02.12 09.00-12.00 Wykonanie stroików świątecznych i ozdób na choinkę różnych narodów Europy 4h Beata Turska
09.12 09.00-12.00 Pieczenie ciasteczek z wybranych krajów 4h Kinga Radzik
16.12 09.00-12.00 Przyrządzanie polskich potraw wigilijnych 2h Kinga Radzik
Europejskie spotkanie podsumowujące, mikołajkowo-świąteczne, Pokazy, degustacja i pastorałki 1 h /2 grupy razem/ Przemysław Pawlicki

 

II część „Stacja ŚWIAT” m-c I – VI

Data Czas realizacji Zadanie Imię i nazwisko realizującego zajęcia
Zajęcia dziennikarskie z obcokrajowcami „Różni, a jednak podobni”- wywiady -projekt
6.01 09.00-10.30 Tolerancja wobec innych kultur, umiejętność komunikowania się – burza mózgów 2h Dominika Kowalewska
13.01 09.00-12.00 Wywiady z ciekawymi ludźmi, porównanie życia w innych krajach, 4h
20.01 09.00-10.30 Wykonanie prezentacji multimedialnej dotycząca wywiadów – zaj. z komputerem 2h
Muzyka i taniec „Zacznij od Bacha”
27.01 09.00-10.30 Wprowadzenie w świat muzyki europejskiej, spotkanie z muzykiem i tancerzem, 2h Ewa Czajka
17.02
24.02
09.00-11.15
09.00-11.15
Zapoznanie się i nauka z piosenkami naszych sąsiadów, poszerzanie umiejętności językowych, 6 h
03.03
10.03
09.00-12.00
09.00-12.00
Zapoznanie się i nauka tańców europejskich „Bo, do tanga trzeba dwojga…” 8 h Agnieszka Gierak
Mini teatr „Alicja w krainie czarów”
17.03
24.03
09.00-12.00
09.00-12.00
Improwizacje teatralne literatury dziecięcej krajów Europy uzupełnione gestem, ruchem, rekwizytami, charakterystycznym strojem 8h Przemysław Pawlicki
31.03 09.00-12.00 Montaże poetyckie i przypowiastki, 4h
Panorama świata „Cztery kąty”.
14.04 09.00-12.00 Wrocław – miasto wielu kultur i wyznań „Dzielnica czterech świątyń”, plener fotograficzny, 4 h Bartłomiej Trzeszcz
21.04
28.04
09.00-12.00
09.00-12.00
Zajęcia plastyczne i architektoniczne-grafika, rzeźba, malarstwo, konstrukcje przestrzenne i przygotowanie prac na wystawę, przedstawiające życie codzienne dzieci żyjące w różnych częściach świata, 8h Beata Turska
Światowy przegląd kulturalny – podsumowanie całego projektu w Oratorium Marianum.
19.05
26.05
09.00-12.00
09.00-12.00
Przygotowanie wybranych krajów/ kultura i tradycje, śpiew, taniec, teatr, wystawy oraz popisy ze znajomości języka danego kraju, zaproszenie obcokrajowców/, 5 h Przemysław Pawlicki
Ewa Czajka
A. Gierak
B. Trzeszcz
28.05 10.00-12.00 Wielka gala – pokaz wybranych krajów w Oratorium Marianów, 2h /2 grupy wiek razem B. Trzeszcz
Wystawa „LOKOMOTYWA”.
02.06
02.07
Wykonanie i demontaż wystawy projektu w Rynku w Galerii pod Plafonem 4h. Beata Turska
Dominika Kowalewska