Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
24
Lis

„Bez barier” o wielokulturowości Wrocławia

W dniu 24 listopada 2006 r. w auli Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek odbyło się spotkanie „Bez barier” dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych poświęcone wielokulturowości Wrocławia. Było ono jednym z elementów dużego projektu realizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO z edukacji międzykulturowej – projektu „Lokomotywa” dotowanego przez Gminę Wrocław. W organizację tego spotkania włączył się także Szkolny Klub Europejski ANGELS działający w Publicznym Gimnazjum Sióstr Urszulanek we Wrocławiu.

Uroczystość poprowadziła Karolina Machnicka, a nad prawidłowym przebiegiem całości spotkania czuwała koordynator – prezes stowarzyszenia PROGRESSIO pani Bogusława Przewłoka. Beneficjentami tego wydarzenia byli uczniowie wrocławskich szkół: SP nr 90, Gim nr 9, 14, 23, 49.

Spotkanie miało ciekawą oprawę artystyczną – na skrzypcach zagrał duet Małgorzata Mitek i Michał Kanaf – słuchacze Państwowej Szkoły Muzycznej I-go Stopnia im. Grażyny Bacewicz. Gościem honorowym była pani Urszula Besz z Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Zaproszeni na ten uroczysty wieczór prelegenci: pani dr Izolda Topp – Wójtowicz – adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz panowie Andrzej Konarski i Björn Ulmann, dwaj przewodnicy po Wrocławiu, przedstawili zarys historii tego miasta i proces kształtowania się jego złożonego, wielokulturowego charakteru. Wyjaśnili także, na czym dziś polega wymiar i niewątpliwy fenomen wielokulturowej różnorodności, a zarazem jedności Wrocławia. Osobną prezentację o tej tematyce przygotowały także uczennice: Dagmara Zarzycka i Karolina Machnicka z Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej. Uczestnicy wieczoru mieli również możliwość zapoznania się z bogatą kolekcją książek, folderów i materiałów o Wrocławiu, udostępnioną przez stowarzyszenie PROGRESSIO i Biuro Promocji Miasta.

Po zdobyciu niezbędnej wiedzy teoretycznej zaproszeni na spotkanie uczniowie wzięli udział w warsztatach „Multi – Kulti”, czyli „zmiksowanym projekcie artystycznym o wielokulturowości Wrocławia”. Uczestnicy zabawy przedstawili w formie poszczególnych wagoników tworzących cały pociąg swoje własne wizje i wyobrażenia tej wielokulturowości; zaprezentowali różne jej oblicza i starali się znaleźć jakąś wspólną cechę, jednoznacznie określającą i charakteryzującą wielokulturowość Wrocławia. Radości podczas warsztatów było co niemiara, szczególnie gdy uczniowie prezentowali i omawiali wyniki swojej pracy.

Na koniec wieczoru wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, a opiekunom grup szkolnych wręczono podziękowania za udział w spotkaniu. Chętni mogli się wpisać do przygotowanej księgi pamiątkowej. Spotkanie zostało zaliczone do bardzo udanych, a uczniowie wyrazili chęć uczestnictwa w podobnych zajęciach w przyszłości.

Przemysław Duda