Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
2
kw.

Polsko-niemiecka konferencja metodyczna dla nauczycieli „Uczyć skutecznie i ciekawie”

„Uczyć skutecznie i ciekawie – praktyczne aspekty realizacji projektów edukacyjnych”.

Dnia 2 kwietnia 2007 r. w Klubie Muzyki i Literatury przy pl. Kościuszki 9 we Wrocławiu odbyła się polsko-niemiecka konferencja metodyczna dla nauczycieli „Uczyć skutecznie i ciekawie” poświęcona praktycznym aspektom realizacji i wdrażania międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Prelegentem zaproszonym na tę konferencję był pan H. Heinrich Häberlein – dyrektor bawarskiej szkoły pedagogicznej z Niemiec, koordynator unijnego projektu FOPES Sokrates-Comenius.

Spotkanie mogło się odbyć dzięki staraniom pani Bogusławy Przewłoki – prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO i współpracy pani dyrektor Joanny Sinickiej ze Szkoły Podstawowej nr 90 oraz uprzejmości pana Stefana Placka dyrektora Klubu Muzyki i Literatury.

Konferencja została zorganizowana przez obie te instytucje i odbywała się w języku niemieckim, lecz organizatorzy zapewnili uczestnikom profesjonalne tłumaczenie symultaniczne.

Pan Heinrich rozpoczął spotkanie od wykładu na temat możliwości i warunków realizacji międzynarodowych projektów edukacyjno-kulturalnych. szeroko przedstawił także możliwości tworzenia partnerstwa między szkołami lub placówkami edukacyjnymi z różnych krajów Unii Europejskiej.

Gość omówił też wymagania, jakie są stawiane przyszłym partnerom uczestniczącym w takich projektach przez unijne instytucje finansujące. Następnym punktem programu były pytania do prelegenta oraz dyskusja.

W tym momencie uczestnicy konferencji mieli możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami i uwagami na temat prowadzenia międzyszkolnych działań i projektów zorientowanych na wzajemne poznanie się partnerów, edukację, kulturę i dobrą zabawę jednocześnie.

Na zakończenie wszystkich przybyłych zaproszono na kawę i słodkie wypieki przygotowane przez uczennice Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu. Każdy z uczestników spotkania otrzymał certyfikat.

Wspaniały i kompetentny prelegent, sala pełna gości i niepowtarzalna atmosfera wnętrz Klubu Muzyki i Literatury sprawiły, że konferencja powiodła się doskonale i była pożyteczna dla wszystkich.