Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
15
Cze

Projekt „MATRIX 2”

logo-urzad-miejski-wroclawia2Projekt dotowany przez GMINĘ WROCŁAW pn. Edukacja Popularyzująca Przedmioty Ścisłe wśród Dzieci i Młodzieży MATRIX II realizowany jest przez Stowarzyszenie PROGRESSIO w SP nr 90. Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat przeważnie w wymiarze 2 godzin tygodniowo stanowią logiczną i spójną całość, a jednocześnie pozwalają na dużą swobodę w doborze realizowanej tematyki. Są one bogate w treści nauczania z zakresu matematyki, korelujące z innymi naukami ścisłymi a przede wszystkim z informatyką, dające możliwość stosowania różnorodnych metod i form pracy. Mogą one być wykorzystane przede wszystkim w pracy, których chciałoby się zmotywować oraz zainteresować przedmiotami ścisłymi jak i wyrównać szanse edukacyjne uczniów.

Zajęcia odbywają się przede wszystkim w sali komputerowej wyposażonej w odpowiednie oprogramowanie i sprzęt multimedialny.