Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
9
Maj

Wernisaż wystawy „Panorama Wrocławia”

Dnia 9.05.2008 r. o godz. 9.00 w SP nr 90 odbył się uroczysty wernisaż wystawy pt. PANORAMA WROCŁAWIA zorganizowanej przez Stowarzyszenie PROGRESSIO oraz Szkołę Podstawową nr 90. Wystawa realizowana była w ramach projektu szkolnego Dzień dobry, tu Wrocław i wzięło w niej udział ponad 30 szkół wrocławskich (podstawowych, gimnazjalnych). Celem projektu było min.:

  • wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej poprzez podejmowanie działań promujących rodzinne miasto,
  • integrowanie wiedzy szkolnej i pozaszkolnej, łączenie procesu nauczania z doświadczeniem i aktywnym działaniem,
  • zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych oraz kształtowanie aktywności społecznej.

Podczas uroczystości podziękowano uczniom i opiekunom za wykonanie pięknych prac oraz wręczono nagrodę Grand Prix w każdej grupie wiekowej: Terapeutycznej Szkole Podstawowej nr 119 oraz Gimnazjum nr 23. Otwarcie wystawy nastąpiło przez przecięcie wstęgi przez członka Rady Miasta pana Jarosława Krauze, dyrektora szkoły panią Joannę Sinicką oraz przedstawicielkę firmy kosmetycznej Torf Corporation panią Lidię Łodzińską.

Wpisy do kroniki świadczą o udanej wystawie.