Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
1
Mar

Cześć 1 „MATRIX 4” – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

logo-urzad-miejski-wroclawia2Projekt dofinansowany przez GMINĘ WROCŁAW w okresie od 01.03. 2011 roku do 11.06.2012 roku.

Projekt pozwala zagospodarować czas wolny dzieci poprzez alternatywne formy edukacji podnoszące poziom wiedzy i umiejętności, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

Projekt w niekonwencjonalny sposób pozwala przekazać i rozwijać wiedzę matematyczną korelującą z innymi naukami ścisłymi, szczególnie z informatyką, utrwalać i sprawdzać jej opanowanie, czyli – uczyć przez zabawę.

Projekt stosuje aktywne formy i metody pracy sprzyjające samodzielności myślenia i działania.

Projekt daje możliwość sprawdzenia umiejętności dzieci poprzez uczestnictwo w konkursach.

Zajęcia dla dzieci do lat 12 odbywały się w SP nr 90 już przez dwie edycje w czasie roku szkolnego bez ferii zimowych i wakacji, przeważnie w salach komputerowych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie, sprzęt multimedialny. Ponadto organizowane były zajęcia w plenerze, otwarte dla większej grupy dzieci, szczególnie podczas prezentacji, doświadczeń, eksperymentów zadań i turniei wiedzy oraz gier i zabaw.

Galeria zdjęć z I edycji projektu:

Galeria zdjęć z II edycji projektu: