Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
15
maj

Debata „Vademecum Europy”

15.05.2013 r. w Terapeutycznej Szkole Podstawowej nr 119 odbyła się debata z senatorem Józefem Piniorem nt. „Mały Polak – Europejczyk”. Rozpoczęła ona cykl spotkań realizowanych w ramach naszego projektu „VADEMECUM EUROPY”, którego organizatorem jest Szkolny Klub Europejski działający w szkole oraz Stowarzyszenie PROGRESSIO. Głównym celem debaty było kształtowanie wśród uczniów świadomości europejskiej, poszerzenie wiedzy o regionie i Europie, wpojenie młodym ludziom wartości płynących z tolerancji i poszanowania praw człowieka. Spotkanie prowadzili uczniowie kl VIa. Na początku p. Oktawian Sawicki przedstawił zarys historyczny tolerancji potem pan senator Józef Pinior zabrał głos nt. „Tolerancji i praw człowieka w Europie”. W warsztatach plastycznych „Różni, a jednak podobni” uczestniczyli uczniowie z TSP nr 119 i SP nr 99, którzy zaprezentowali swoje wytwory przed publicznością. Elementem kończącym to spotkanie było wręczenie przez Panią Dyrektor Szkoły Elżbietę Fedunik oraz p. Bogusławę Przewłoka certyfikatów uczestnictwa zaproszonym gościom. Uświetnieniem spotkania były ciasteczka dla wszystkich uczestników debaty, którą możemy zaliczyć do udanych. Świadczą o tym zadowolone miny uczestników na zbiorowym zdjęciu.

Koordynatorem spotkania była p. Bogusława Przewłoka, moderatorem p. Oktawian Sawicki a prowadzącą warsztaty p. Beata Ciszewska. W debacie uczestniczyli uczniowie klas VI z TSP nr 119 i SP nr 99, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Europejskiego Stowarzyszenia Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO.