Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
13
Cze

5 Przegląd kultury światowej

logo-urzad-miejski-wroclawia2

Przegląd pod patronatem Prezydenta Wrocławia

Powierzony był przez Gminę Wrocław reprezentowaną przez Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych działającego na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia i kolejny raz oferował społeczności szkolnej atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy i poznanie kultury różnych narodów.

13 czerwca 2014r. w Strefie Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej 20 placówek, w tym szkoły, organizacje, domy kultury, świetlice środowiskowe, mniejszości narodowe, mogły zaprezentować wybraną kulturę (SP 17 z zespołami Akcent i Pląs, LO IX, MDK Krzyki, Fundacja dos Mundos z zespołem Peregrina Serenata, SP 12, Gim 13, P 99, SP 43 i Gim 50 z ZS 11, TSP 119, SP 80 z zespołem Romani Bacht, Fundacja Integracji Społecznej PROM i ZSP 13 z Zespołem Terni Romani Bacht- Młode Romskie Szczęście, Gim 27, Stowarzyszenie Pomocy ISKIERKA, Gim 27, British International School we Wrocławiu, Pub. Gim. im, Matki Teresy Potockiej, SP 25 ze ZSP 15, Międzynarodowa Fundacja TERRA dla Pokoju i Tolerancji).

Głównym celem przeglądu było promowanie różnorodności kulturowej wśród mieszkańców Wrocławia, kształtowanie postaw tolerancji, szacunku, dialogu międzykulturowego oraz integracji społecznej z udziałem obcokrajowców. Przegląd ten przybrał formę prezentacji scenicznych różnych narodów w formie śpiewu, tańców i muzyki narodowej. Przedstawiano m.in. kulturę słowiańską, hiszpańską, meksykańską, armeńską, izraelską, włoską, romską, koreańską, latynoską, celtycką i bałkańską.

Spośród wszystkich w większości profesjonalnie wykonanych pokazów jury w składzie: pani Dorota Kozak – Rybska z Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, pan Dariusz Tokarz pełnomocnik wojewody dolnośląskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych, przedstawicielka Urzędu Miasta, przedstawiciel PWr. oraz przewodnicząca pani dyrektor TSP 119 wyłoniło najciekawszy. Nagrodę GRAND PRIX otrzymała British International School we Wrocławiu, która zaprezentowała kulturę koreańską, którą będzie miała okazję zaprezentować ją podczas koncertu finałowego VII festiwalu Kalejdoskop Kultur na Wyspie Słodowej (14.06.14r.). Publiczność wypełniona po brzegi podczas przeglądu świadczyła o sukcesie projektu, który pomógł rozwinąć zainteresowania wśród społeczności szkolnej oraz poszerzył ich wiedzę o wielokulturowości. Ciekawostką było również to, że dobrze bawiąca się publiczność swoim zachowaniem prowokowała do wzbogacania o nowe treści kolejnych wykonawców, co spowodowało przedłużenie spotkania za co bardzo przepraszamy i wszystkim bardzo dziękujemy.

Organizator: Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO.

Współorganizatorzy: TSP 119, Parlament Studentów PWr., Agencja Interaktywna VECLER sp. z o.o.