Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
22
Mar

6 Młodzieżowy Przegląd Kultury Światowej

Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO wraz z Instytutem Konfucjusza UWr i Zespołem Placówek Oświatowych nr 1 pragnie zaprosić każdą wrocławską szkołę, domy kultury, świetlice środowiskowe, mniejszości narodowe do aktywnego udziału w 6 Przeglądzie Kultury Światowej, który odbędzie się 27 maja 2015 r. od godz. 9:00 do 10:30 w Oratorium Marianum na Uniwersytecie Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1. Przegląd dotowany jest przez Gminę Wrocław.

Głównym celem przeglądu jest promowanie różnorodności kulturowej wśród uczniów i mieszkańców Wrocławia, kształtowanie postaw tolerancji, szacunku, dialogu międzykulturowego oraz integracji społecznej z udziałem obcokrajowców. Przegląd ten przybierze formę prezentacji scenicznych różnych narodów. Planowane są pokazy śpiewu, tańców narodowych, wystawy, popisy instrumentalne w dowolny sposób artystyczny.

Szkoła/placówka, która zadeklaruje swój udział w przeglądzie powinna wypełnić formularz (będzie dostępny od 6 kwietnia 2015) i przesłać na podany adres do 10 maja 2015 r. Wszystkie zespoły biorące udział w projekcie, otrzymają pamiątkę oraz certyfikat uczestnictwa a najlepsi nagrodę GRAND PRIX (liczy się oryginalność pomysłu). Zwycięzcy powtórzą swój pokaz w czerwcu podczas koncertu finałowego VIII festiwalu Kalejdoskopu Kultur na Wyspie Słodowej.

Zaproszenie

POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy

POBIERZ