Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
15
Mar

VII Przegląd Kultury Światowej

Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO wraz z Instytutem Konfucjusza Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zespołem Placówek Oświatowych nr 1 we Wrocławiu pragnie zaprosić każdą wrocławską szkołę, domy kultury, świetlice środowiskowe, mniejszości narodowe do aktywnego udziału w VII Przeglądzie Kultury Światowej pod patronatem Prezydenta Wrocławia.

Przegląd dotowany przez Gminę Wrocław odbędzie się 8 czerwca 2016 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1.

Głównym celem przeglądu jest promowanie różnorodności kulturowej wśród uczniów i mieszkańców Wrocławia, kształtowanie postaw tolerancji, szacunku, dialogu międzykulturowego oraz integracji społecznej z udziałem obcokrajowców. Przegląd ten przybierze formę prezentacji scenicznych różnych narodów. Planowane są pokazy śpiewu, tańców narodowych, wystawy, popisy instrumentalne w dowolny sposób artystyczny.

Szkoła/placówka, która zadeklaruje swój udział w przeglądzie powinna wypełnić formularz komputerowo do 10 maja 2016 r. i przesłać na info@progressio.pl.

Wszystkie zespoły biorące udział w projekcie, otrzymają pamiątkę oraz certyfikat uczestnictwa a najlepsi nagrodę GRAND PRIX (liczy się oryginalność pomysłu). Zwycięzcy powtórzą swój pokaz 18 czerwca na Wyspie Słodowej podczas koncertu finałowego IX Festiwalu Kalejdoskopu Kultur.

Załączniki do pobrania