Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
24
Mar

15 międzyszkolny konkurs plastyczny „Pisanka wielkanocna”

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 42 we Wrocławiu przy współpracy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Stowarzyszenia Progressio dla wrocławskich dzieci do lat 13; świetlic środowiskowych, domów kultury, ośrodków wychowawczych oraz różnych typów szkół podstawowych i przedszkoli.

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci polskiej kultury ludowej, podejmowanie artystycznych działań twórczych oraz grafiki komputerowej jako nowego środka wyrazu, tradycji chrześcijańskich, wypływających ze źródła Wielkiej Nocy, kształcenie wrażliwości estetycznej wykorzystanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • wykonanie samodzielnie pisanki wielkanocnej w oryginalny pomysłowy sposób artystyczny (np. malowane, skrobane, oklejane, barwne lub monochromatyczne) opatrzone metryczka: imię i nazwisko ucznia, szkoła, opiekuna lub grafiki komputerowej, pod kontrolą nauczyciela/opiekuna nt. pisanki wielkanocnej na której należy wykonać dowolny wzór ozdobny lub motyw związany ze świętem wielkanocnym za pomocą dowolnego programu graficznego, nie używanie fotomontażu, clipart’ów, skanowania zdjęć!
  • obowiązkowy format A4 pionowo w postaci wydruku na białym błyszczącym papierze, w prawym dolnym rogu należy podpisać: imię, nazwisko uczestnika, wiek, nazwa placówki i miejscowość;
  • wybranie max po 6 prac z danej placówki drogą eliminacji w szkole, z wykazem uczestników, nazwiskiem i meilem kontaktowym opiekuna oraz przesłanie (prace należy zabezpieczyć przed zgnieceniem, ponieważ grozi dyskwalifikacją) na adres: Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Wałbrzyska 50, 52-314 Wrocław.

Placówki zobowiązują się do zatrzymania w swoich dokumentacjach wypełnionych załączników (zgody na przetwarzanie danych osobowych) dotyczących wszystkich uczestników konkursu.

  1. Termin nadsyłania prac do 10 kwietnia 2017r. (decyduje data stempla pocztowego).
  2. Rozstrzygnięcie konkursu przez niezależne jury składające się z przedstawicieli Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu odbędzie się 13.04.17r i podanie wyników na profilu Facebook Stowarzyszenia Progressio a 14.04 na www.sp42.wroclaw.pl lub www.progressio.pl
  3. Przewidujemy nagrody sponsorowane przez Stowarzyszenie PROGRESSIO, które zostaną rozesłane do szkół a wystawę prac można oglądać na profilu Facebook Stowarzyszenia Progressio od 20.04.2017r.
  4. Wszystkie szkoły, które zdecydują się na wzięcie udziału w konkursie, swoje prace przekazują organizatorom na własność. A zatem zastrzegamy sobie prawo prezentacji prac konkursowych.
  5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.
  6. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr. 133 poz. 833 z póź. zm.)

Kontakt: boguslawaprzewloka@gmail.com, tel. 507 325 406