Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
12
Kwi

Wrocławski Konkurs Plastyczny „Podróże małe i duże – Państwo Środka”

Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO wraz z Instytutem Konfucjusza Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkołą Podstawową nr 42 we Wrocławiu ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat.

Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania historią i kulturą chińską, rozwijanie własnej wyobraźni oraz oryginalności pomysłów.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • nieukończone 16 lat,
  • wykonanie samodzielnie pracy plastycznej (rysunek, malarstwo lub inne techniki – nie stosowanie sypkich środków), na karcie B2 (50×70) pionowo przedstawiającej obraz/symbol związany z historią lub kulturą chińską, m.in. z architekturą, urokami parków przyrody, czy malowniczych strojów,
  • liczy się sposób przedstawienia oraz oryginalność pomysłu,
  • podpisanie pracy imieniem i nazwiskiem autora w prawym dolnym rogu,
  • przesłanie lub dostarczenie pracy usztywnionej (zgniecione będą zdyskwalifikowane) z drukowaną listą uczestników, nazwiskiem i adresem meilowym oraz telefonem opiekuna na adres stowarzyszenia: Stowarzyszenie PROGRESSIO, ul. Słowińców 47, 52-339 Wrocław z dopiskiem ,,Podróże małe i duże – Państwo Środka”
  • prace należy dostarczyć do 20 maja 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Oceny prac dokona niezależne jury, składające się z przedstawicieli Akademii Sztuk Pięknych, Instytutu Konfucjusza UWr. oraz Europejskiego Stowarzyszenia PROGRESSIO.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 maja 2017 r. a wyniki podane zostaną na stronach: PROGRESSIO, Instytutu Konfucjusza i SP 42.

Wszyscy, którzy zdecydują się wziąć udział w konkursie, powinni swoje prace przekazać organizatorom na własność. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.

Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych ( zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr. 133 poz. 833 z póź. zm.)

Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatorów oraz w Internecie.

Nagrody zostaną wręczone laureatom 30 maja 2017 o godz. 10:00 podczas wernisażu i Festiwalu Kultury Chińskiej w Oratorium Marianum UWr., Plac Uniwersytecki 1.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w regulaminie, jak również odwołania konkursu.

Kontakt: boguslawaprzewloka@gmail.com, tel. 507 325 406 po godzinie 16:00.