Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
30
Paź

Wrocławskie Konkursy z cyklu „OGRODY ŚWIATŁA”

Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO wraz z Instytutem Konfucjusza Uniwersytetu Wrocławskiego i Szkołą Podstawową nr 42 we Wrocławiu ogłasza konkursy z edukacji chińskiej.

Celem konkursów jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania przyrodą i kulturą chińską, rozwijanie własnej wyobraźni oraz oryginalności pomysłów.

Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest:

  • nieukończone 16 lat,
  • wzięcie udziału w wybranym konkursie.

Konkurs plastyczny wymaga:

  • wykonanie samodzielnie pracy plastycznej (rysunek, malarstwo), na karcie poziomej formatu (do wyboru) A2 lub B2 przedstawiającej uroki ogrodów chińskich w tym kwiaty, pomniki przyrody itp.
  • liczy się sposób przedstawienia oraz oryginalność pomysłu,
  • doklejenie małej wizytówki wychodzącej poza obraz w prawym dolnym rogu (nie na obrazie) z podaniem imienia i nazwiska autora oraz nazwy szkoły,
  • przesłanie do 20 listopada 2017 r w papierowej tubie lub dostarczenie pracy usztywnionej (niezgniecionej) wraz z wypełnionym formularzem na adres stowarzyszenia (w szkołach na Krzykach możemy osobiście pobrać prace, wystarczy się umówić na tel 507325406): Stowarzyszenie PROGRESSIO, ul. Słowińców 47, 52-339 Wrocław z dopiskiem „OGRODY ŚWIATŁA”.

Konkurs z wiedzy o ogrodach chińskich wymaga skopiowania przez nauczyciela/opiekuna testu dla każdego ucznia przygotowującego się do konkursu. A w momencie przeprowadzenia go, najpóźniej do 11 listopada prosi się o ponowne skopiowanie tego samego testu i sprawdzenie wiadomości uczniów według karty odpowiedzi. Potem czterech najlepszych za pomocą formularza do 13 listopada przesyłamy na kolejny etap konkursu na info@progressio.pl lub telefonicznie 507 325 406, który odbędzie się 15 listopada o godzinie 12:00 w Instytucie Konfucjusza we Wrocławiu, ul. Ks.Witolda 47.

Oceny prac plastycznych oraz wiedzy uczestników konkursu dokona niezależne jury, składające się z przedstawicieli Akademii Sztuk Pięknych, Instytutu Konfucjusza UWr. oraz Europejskiego Stowarzyszenia PROGRESSIO.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego zostanie ogłoszone 23 listopada 2017 r. na profilu Facebook Stowarzyszenia Progressio a 24 listopada podanie wyników na stronie www.progressio.pl.

Wszyscy, którzy zdecydują się wziąć udział w konkursie, powinni swoje prace przekazać organizatorom na własność. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.

Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych ( zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr. 133 poz. 833 z póź. zm.).

Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

Nagrody laureatom z dwóch konkursów zostaną wręczone 28 listopada 2017 o godz. 12:00 podczas wernisażu połączonego z KONCERTEM w SP nr 42 we Wrocławiu na ulicy Wałbrzyskiej 50.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w regulaminie, jak również odwołania konkursu.

Test do pobrania

Załączniki do pobrania

Kontakt: info@progressio, tel. 507 325 406.