Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
3
wrz

VIII FESTIWAL KULTURY ŚWIATOWEJ „DOM OJCZYSTY”

Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO wraz z Instytutem Konfucjusza i Szkołą Podstawową nr 42 we Wrocławiu pragnie zaprosić dzieci i młodzież w wieku od 8 do 19 lat uczęszczających do szkół, domów kultury, świetlic środowiskowych, mniejszości narodowych do aktywnego udziału w VIII FESTIWALU KULTURY ŚWIATOWEJ „DOM OJCZYSTY” pod patronatem Prezydenta Wrocławia z okazji przypadającej 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Festiwal dotowany przez Gminę Wrocław odbędzie się 27.11.2018 r. od godz. 10:00 do 12:00 w Oratorium Marianum w Uniwersytecie Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1.

Głównym celem festiwalu jest przedstawienie pieśni, tańców mieszkańcom Wrocławia z emocjonalnym przekazem postaw patriotycznych oraz sztuką i kulturą różnych narodów prezentujących swoją tożsamość, otwartość i solidarność.

Rekrutacja kwalifikacyjna oceniająca poziom artystyczny uczestników festiwalu zostanie przeprowadzona na podstawie zarejestrowanych wcześniej przysłanych nagrań lub spotkań z organizatorami w siedzibie stowarzyszenia we Wrocławiu w każdy poniedziałek i wtorek w godzinach od 16:00 do 19:00, ul. Słowińców 47 lub w umówionym miejscu.

Zespół liczący od 1-5 osób, który zadeklaruje swój udział w festiwalu powinien wypełnić formularz i przesłać na adres bp47@interia.pl do 31.10.2018r. Należy pamiętać o ograniczonej liczbie miejsc.

Wszystkie zespoły biorące udział w projekcie, otrzymają pamiątkę oraz certyfikat uczestnictwa. Powodzenia!

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy