Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

Stowarzyszenie

PROGRESSIO

Edukacja młodego pokolenia jest wspólnym zadaniem dorosłych, bez względu na wykonywany zawód, wiek i pochodzenie. Dlatego musimy się nawzajem wspierać, współpracować, uczyć się od siebie, a wszystko po to, by wychować i wykształcić takich ludzi, którzy sprostają wymogom współczesnej rzeczywistości i Europy.

Nasza historia

Działalność rozpoczęliśmy od 2002 roku współpracując razem ze szkołami.

Autorem pomysłu utworzenia Europejskiego Stowarzyszenia Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO była Bogusława Przewłoka, obecna prezes zarządu. 

Działalność humanitarna
Działalność edukacyjna
Działalność kulturalna
Adres

ul. Słowińców 47
52-339 Wrocław

Identyfikatory

NIP: 8992534593
KRS: 0000233510

Telefon

+48 507 325 406

Konto stowarzyszenia

48 2030 0045 1110 0000 0272 1740 (Bank BGŻ)