Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
16
lut

Sprawozdanie z 2 Międzynarodowej konferencji metodycznej dla nauczycieli „Uczyć skutecznie i ciekawie”

12 grudnia 2014 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9, przy ul. Krakowskiej 102 we Wrocławiu odbyła się II międzynarodowa konferencja metodyczna dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Konferencję pn. „Uczyć skutecznie i ciekawie – praktyczne aspekty wdrażania i realizacji projektów edukacyjnych” rozpoczęli organizatorzy: pan Marek Janicki, pani Janina Hebisz – Czuba oraz pani Bogusława Przewłoka, która jako pierwsza poprowadziła prelekcję nt. „Zderzenia teorii z praktyką”. Głównym  celem było wsparcie nauczycieli w efektywnym i skutecznym wdrażaniu projektów na każdym etapie edukacyjnym, stwarzanie szans rozwoju  na miarę  możliwości i predyspozycji każdego dziecka. Wzajemne poznanie różnych aspektów narodowej i regionalnej kultury, rozwinięcie poczucia jedności z Europą poprzez analizę własnej tożsamości, wychowanie w duchu wzajemnego zrozumienia i tolerancji, wspieranie międzynarodowej współpracy oraz w przyszłości wymiany między szkołami, promowanie nauki języków obcych, promowanie zastosowań technologii informatyczno – komunikacyjnych w edukacji szkolnej.

Prelekcje połączone z prezentacją nt. „Kreatywny nauczyciel a projekty krajowe i międzynarodowe”, „Możliwości i zakres oddziaływania projektów edukacyjnych oraz praktycznych sposobów ich realizacji” zostały przeprowadzone przez profesora Piotra Wrzecioniarza z PWr., panią dr Jagodę Kraśniewską z UWr., nauczycieli z Białorusi Svetlanę Khavanovą i Galinę Aksamit, dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych m.in. Annę Matkowską z LO IX, Bożenę Łaskę i Bożenę Szczepkowską ze SP nr 42,  Małgorzatę Kaznowską i Dorotę Słowik z Przedszkola nr 54, Magdalenę Trzepałę z ZSEA.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, czego dowodem była wypełniona po brzegi sala konferencyjna goszcząca przedstawicieli SP 9, SP 80, SP 42, SP 63, SP 26, TSP 119, P 50, P 54, P 27, P 133, ZS 23, ZSP 11, ZSP 18, SSP 72, ASP 12, ZSEA, LO IX, LO VII, G 2, G 28, G 27, OS 2, MDK Krzyki, WCDN, ESMNiK Progressio, NPDN PROTOTO.

Uważamy, że przedstawione metody realizacji projektów stały się inspiracją do pracy na przyszłość, chociażby dlatego, że nawiązała się współpraca między szkołami z Białorusi a Szkołą Podstawową nr 42 we Wrocławiu.

Organizatorzy konferencji:

  • Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9
  • Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Wrocławiu