Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
3
lip

7 Przegląd Kultury Światowej

VII edycja młodzieżowego Przeglądu Kultury Światowej pod patronatem Prezydenta Wrocławia cieszyła się dużym powodzeniem, o czym świadczyła liczba zgłoszonych placówek realizujących zadanie 8 czerwca 2016 na Uniwersytecie Wrocławskim w sali Oratorium Marianum.

Przegląd był wydarzeniem artystycznym dla wrocławskiej społeczności oraz mniejszości narodowych (w wieku od 8 do 19 lat) z 12 (placówek oświatowych, organizacji, domów kultury oraz świetlic środowiskowych tj: SP 67, SP 93, TSP 119, SP 42, SP 27, SP 25, SP 50, SP 80, P 10, Gim 1, Gim 12, Gim 10, LO 7, MDK Krzyki). Przybrał formę prezentacji scenicznych krajów różnych narodów i można było podziwiać miniatury teatralne, tańce, śpiew i muzykę. Uczestnicy przedstawili bogaty program i otrzymali podziękowania oraz pamiątkę uczestnictwa, ale najciekawszy pokaz przedstawiający kulturę chińską przez SP 42 otrzymał nagrodę Grand Prix i mógł się zaprezentować ponownie na Wyspie Słodowej podczas koncertu finałowego IX festiwalu Kalejdoskop Kultur.