Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
8
maj

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zielona ojczyzna”

KONKURS DOTOWANY PRZEZ DEPARTAMENT EDUKACJI WE WROCŁAWIU.

Szkoła Podstawowa nr 42 we Wrocławiu przy współudziale z Europejskim Stowarzyszeniem Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO ogłasza konkurs dla wszystkich dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 12 lat z terenu całego kraju. Celem konkursu jest upowszechnienie idei ochrony przyrody, dbania o nią i nie doprowadzenia do jej zniszczenia, rozwijanie własnej wyobraźni oraz oryginalności pomysłów.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • nieukończone 13 lat,
  • wzięcie udziału w konkursie.

Konkurs plastyczny wymaga:

  • wykonanie samodzielnie pracy plastycznej (malarstwo), na karcie poziomej formatu A2 przedstawiającej uroki czystego i zdrowego środowiska o czym każdy marzy
  • liczy się sposób przedstawienia oraz oryginalność pomysłu,
  • doklejenie małej wizytówki wychodzącej poza obraz w prawym dolnym rogu (nie na obrazie) z podaniem imienia, nazwiska autora, opiekuna oraz nazwy szkoły,
  • przesłanie do 25 maja 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczenie pracy usztywnionej (niezgniecionej) wraz z listą zbiorową i podpisem szkoły na adres szkoły: SP 42, ul. Wałbrzyska 50, 52-314 Wrocław z dopiskiem „Ziemia ojczyzna”.
  • zgniecione prace zostaną zdyskwalifikowane.

Oceny prac dokona niezależne jury, składające się z członków Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Europejskiego Stowarzyszenia Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO.

Rozstrzygnięcie konkursu 31 maja 2018 r. i podanie wyników na: www.sp42.wroclaw.pl i www.progressio.pl.

Wszystkie szkoły, które zdecydują się do wzięcia udziału w konkursie, swoje prace przekazują organizatorom na własność. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.

Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr. 133 poz. 833 z póź. zm.).

Nagrody laureatom zostaną przesłane lub dostarczone do 15 czerwca 2018 r.
Wystawa prac zaplanowana jest od 1.06 – 20.06.2018r. w SP 42 we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska 50 na którą serdecznie wszystkich zapraszamy w godzinach od 8:00 do 15:00 każdego dnia.

Kontakt: bp47@interia.pl, tel. 507 325 406.