Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
7
lis

II Wrocławski Konkurs z cyklu „OGRODY ŚWIATŁA”

Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO
wraz z Instytutem Konfucjusza Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkołą Podstawową nr 42
we Wrocławiu ogłasza konkurs z wiedzy o ogrodach chińskich.

Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania przyrodą i kulturą chińską oraz własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie elektronicznie szkoły do 31 października 2018 na meila: bp47@interia.pl oraz otrzymanie testu dla uczniów z wiedzy o ogrodach chińskich. Następnie przeprowadzenie testu w szkole do 25 listopada w dowolnych grupach wiekowych od 8 do 10 lat i od 11 do 15 lat oraz zgłoszenie trzech laureatów do II etapu (mogą być z dwóch grup wiekowych). Większość pytań testu, będzie miała charakter zamknięty (z odpowiedziami do wyboru).
Drugi etap odbędzie się 5 grudnia o godz. 10:00 w Instytucie Konfucjusza we Wrocławiu UWr.

Oceny konkursu dokona niezależne jury, składające się z przedstawicieli Instytutu Konfucjusza UWr.
do 8 grudnia 2018 i powiadomi laureatów o terminie odebrania nagród.

Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych ( zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr. 133 poz. 833 z póź. zm.)

Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w regulaminie jak również odwołania konkursu.
Kontakt: bp47@interia.pl, tel. 507 325 406.

Ogłoszenie

Załączniki