Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
15
paź

X Festiwal Kultur KLECININIE pod patronatem Prezydenta Wrocławia

Serdeczne zapraszamy na X Festiwal Kultur KLECININIE pod patronatem Prezydenta Wrocławia, który odbędzie się 25.10.2019 w godzinach od 10:00-12:00 w Szkole Podstawowej nr 42, ul. Wałbrzyska 50.

Celem festiwalu jest promowanie różnorodności kulturowej wśród uczniów i mieszkańców Wrocławia a w szczególności osiedla Klecina, kształtowanie postaw tolerancji, szacunku, dialogu międzykulturowego oraz integracji społecznej z udziałem obcokrajowców.

Festiwal ten przybierze formę prezentacji scenicznych różnych narodów. Planowane są pokazy śpiewu, tańców narodowych, wystawy, popisy instrumentalne.

Organizatorami są: Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO oraz Szkoła Podstawowa nr 42 we Wrocławiu.

Wstęp wolny. Kontakt: boguslawaprzewloka@gmail.com, tel. 507 325 406

Z a p r a s z a m y