Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
31
paź

Podsumowanie X Festiwalu Kultur KLECININIE pod patronatem Prezydenta Wrocławia

Europejskie Stowarzyszeniem Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO zorganizowało uroczysty  FESTIWAL KULTUR KLECINIANIE pod patronatem Prezydenta Wrocławia, który odbył się 25.10.2019 w godzinach od 10:00-12:00 w SP nr 42, ul. Wałbrzyska 50.

Głównym celem festiwalu  było promowanie różnorodności kulturowej wśród uczniów i mieszkańców Wrocławia, kształtowanie postaw tolerancji, szacunku, dialogu międzykulturowego oraz integracji społecznej z udziałem obcokrajowców.

Festiwal ten przybrał formę prezentacji scenicznych różnych narodów w formie śpiewu, tańców narodowych, wystaw i cieszył się wśród społeczności różnych narodów a w szczególności polskiej, ukraińskiej oraz koreańskiej.

Projekt dotowany był przez Gminę Wrocław a jego koordynatorem była pani Bogusława Przewłoka.