Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

Darczyńcy

Dziękujemy za 1% podatku i darowizny!

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przekazali 1% podatku dochodowego na cele statutowe Europejskiego Stowarzyszenia Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO.

Dzięki tym wpłatom przyczyniliście się do wszechstronnego rozwoju Waszych dzieci poprzez udział w projektach, warsztatach, koncertach, konkursach, wycieczkach krajowych i zagranicznych, wymianach międzynarodowych, zielonych szkołach itp.

2013

2007

2006

 • Bogusława Przewłoka, Wrocław
 • Marek Przewłoka, Wrocław
 • Sebastian Przewłoka, Wrocław
 • Małgorzata Bustrycki, Borów
 • Sylwester Bustrycki, Borów
 • Damian Kozłowski, Wrocław
 • Marzena Kozłowski, Wrocław
 • Ewa Wanda Krauze, Wrocław
 • Wiesław Łątka, Wrocław
 • Anna Mazurek, Wrocław
 • Franciszek Mitek, Radwanice
 • Marianna Pawęzowska-Klebaniuk, Wrocław
 • Marek Przewłoka, Wrocław
 • Wacław Stasieczak, Bielsko-Biała
 • Damian Kozłowski, Wrocław
 • Wiesław Łątka, Wrocław
 • Barbara Maj-Krzywińska, Wrocław
 • Franciszek Mitek, Radwanice
 • Marek Przewłoka, Wrocław