Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

Sekcje

Działające sekcje i zakres prac.
Nazwa sekcji Zakres prac
Sekcja programowa
 • opracowanie programu i scenariusza imprezy
 • przygotowanie regulaminu ogólnego oraz poszczególnych etapów imprezy
 • powołanie komisji konkursowej
 • przeprowadzenie rozgrywek
 • przeprowadzanie projektów
 • opracowanie zakończenia imprezy
Sekcja logistyczna
 • przygotowanie i zabezpieczenie odpowiednich obiektów, urządzeń oraz sprzętu
 • przygotowanie technicznej strony przekazu informacji (wizualnej, dźwiękowej itp.)
Sekcja finansowa
 • opracowanie preliminarza imprezy
 • gromadzenie środków finansowych (dotacje, wpisowe, sponsorzy itp.)
Sekcja organizacyjna
 • analiza środowiskowa
 • dekoracja miejsca, w którym będzie przeprowadzona impreza
 • zapewnienie pomocy medycznej
 • przygotowanie dyplomów, upominków, nagród
 • organizacja uroczystości otwarcia i zamknięcia imprezy
Sekcja marketingowa
 • przygotowanie oraz skierowanie do odbiorców materiałów informacyjnych i reklamowych
 • promocja imprezy: ogłoszenia, plakaty, informacje w radiu, TV, prasie; inne sposoby informacji i zachęty
 • zapewnienie informacji bieżącej w trakcie trwania imprezy (spiker, wolontariusze)
Sekcja informatyczna
 • założenie strony internetowej
 • aktualizacja strony
 • graficzna oprawa strony
Sekcja tłumaczeń
 • tłumaczenie tekstów
 • tłumaczenie poczty
Sekcja fotograficzna
 • wykonywanie zdjęć w trakcie imprezy
 • dokumentowanie i zapisywanie zdjęć na płycie CD
Sekcja redakcyjna
 • pisanie tekstów
 • redagowanie pism oraz artykułów do gazet