Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

Partnerzy

Dziękujemy za wsparcie naszych działań!

Szkoły

Służycie nam sprzętem i pomieszczeniami, za które serdecznie dziękujemy.

 • Szkoła językowa Active English and Languages Education Centre
 • Szkoła językowa Queen’s
 • Szkolny Klub Europejski „Wrocławianie”
 • Szkoła Podstawowa nr 42 we Wrocławiu
 • Szkoła Podstawowa nr 76 we Wrocławiu
 • Szkoła Podstawowa nr 90 we Wrocławiu
 • Szkoła Podstawowa Muzyczna im. G. Bacewicz we Wrocławiu
 • Gimnazjum nr 25 we Wrocławiu
 • Gimnazjum nr 30 we Wrocławiu
 • Publiczne Gimnazjum Sióstr Urszulanek we Wrocławiu
 • Liceum Ogólnokształcące nr VIII we Wrocławiu
 • Liceum Ogólnokształcące nr XIV we Wrocławiu
 • Liceum Ogólnokształcące nr XXIV w ZS nr IV we Wrocławiu

Administracja publiczna

Dziękujemy za poparcie.

 • Dolnośląskie Kuratorium Oświaty
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Urząd Miejski Wrocławia – Biuro Współpracy z Zagranicą
 • Urząd Miejski Wrocławia – Wydział Edukacji
 • Wojewódzki Urząd Dolnośląski

Uczelnie

Dziękujemy za współpracę.

 • Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Wrocławski – Dział Współpracy z Zagranicą

Firmy

Dziękujemy za wsparcie i sponsoring.

 • Apple
 • ATUT Komputer
 • Drukarnia EUROSYSTEM
 • Microsoft
 • PRODUS S.A.
 • Agencja Interaktywna – VECLER
 • Kancelaria Prawna – VECLER

Sponsorzy