Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
7
cze

4 Przeglad Kultury Światowej

logo-urzad-miejski-wroclawia2

Odbył się 7.06.2013 r. w sali Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego

Projekt dotowany był przez Urząd Miasta Wrocławia i oferował społeczności szkolnej atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy i poznanie kultury rożnych narodów.

Głównym celem przeglądu było promowanie różnorodności kulturowej wśród mieszkańców Wrocławia, kształtowanie postaw tolerancji, szacunku, dialogu międzykulturowego oraz integracji społecznej z udziałem obcokrajowców, ludzi kultury i autorytetów życia publicznego. Przegląd ten przybrał formę prezentacji scenicznych (śpiewu, tańców, wystaw) kultury i tradycji różnych narodów a wzięło w nim udział wiele szkól/placówek wrocławskich (23 na UWr oraz 15 w swoich placówkach wykonały dla swojej społeczności szkolnej i rodziców wystawy.

Spośród wszystkich pokazów jury w składzie: pani Dorota Kozak – Rybska z Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, pan Dariusz Tokarz pełnomocnik wojewody dolnośląskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych, pan dr Andrzej Moczydłowski z Akademii Sztuk Pięknych oraz pani Beata Rolska przedstawicielka Urzędu Miasta Wrocławia wyłoniło najciekawszy, który podczas koncertu finałowego VI festiwalu Kalejdoskop Kultur na Wyspie Słodowej (15.06.13) otrzyma nagrodę GRAND PRIX. Werdykt był bardzo trudny, ale zwycięzcą okazało się Gimnazjum nr 50 w ZS nr 11, które przedstawiło kulturę grecką.

Ponadto przedstawiano wiele innych kultur europejskich oraz kulturę chińską, żydowską i arabską. Wypełniona publicznością po brzegi sala Oratorium Marianum świadczy o ogromnym sukcesie projektu, który w niekonwencjonalny sposób rozwinął zainteresowania, poszerzył wiedzę wśród społeczności Wrocławia wobec innych narodów i kultur.

Organizator: Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO.

Współorganizatorzy: SP 90, TSP 90, LO XV, firma VECLER sp. z o.o.