Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
15
Gru

Multimedialny festiwal kultury Eeuropejskiej „Pierścień królowej”

Terapeutyczna Szkoła Podstawowa nr 119 we Wrocławiu przy współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO ogłaszają wyniki w SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM MULTIMEDIALNYM FESTIWALU KULTURY EUROPEJSKIEJ

„PIERŚCIEŃ KRÓLOWEJ”

15 grudnia 2014r. rozstrzygnięto szkolno-przedszkolny Multimedialny Festiwal Kultury Europejskiej ,,Pierścień królowej”, organizowany przez TSP nr 119. Konkurs skierowany był do najmłodszych wrocławskich dzieci wykazujących zainteresowanie innymi narodami oraz ich kulturą.

Należało wykonać dokument komputerowy przez nauczyciela/opiekuna przedstawiający wyszukane formy pracy z dziećmi mającymi na celu poznanie i poszerzenie wiedzy o kulturze innych narodów, kształtowanie postawy tolerancji, akceptacji innych i siebie, przełamywanie uprzedzeń i stereotypów, popularyzacja literatury dziecięcej różnych narodów. Mogły to być pokazy śpiewu, tańców narodowych, miniatury teatralne, wystawy tematyczne oraz popisy znajomości języka obcego.

Spośród 8 zgłoszeń wybrano najciekawsze:
I MIEJSCE – Szkoła Podstawowa nr 43 (Włochy)
II MIEJSCE – Przedszkole nr 47 (Rosja)
III MIEJSCE – Przedszkole nr 56 (Hiszpania)

WYRÓŻNIENIA:
Terapeutyczna Szkoła Podstawowa nr 119 (Belgia)
Przedszkole LOGICO (Węgry)
Szkoła Podstawowa nr 42 (Belgia)

Gratulujemy! Dziękujemy za udział w nowej formie konkursu.
Nagrody ufundowane przez Gminę Wrocław, zostaną rozdane placówkom do 30.12.2014r.

Koordynator projektu: Bogusława Przewłoka.