Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
5
Sty

Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „Zielona ojczyzna”

Konkurs dotowany przez Departament Edukacji we Wrocławiu.

Dyrektor ze Szkoły Podstawowej nr 42 we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie PROGRESSIO ogłasza konkurs dla wszystkich dzieci w wieku od 7 do 12 lat z terenu całego kraju.

Celem konkursu jest upowszechnienie idei ochrony przyrody, dbania o nią i nie doprowadzenia do jej zniszczenia, rozwijanie własnej wyobraźni oraz oryginalności pomysłów.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • nieukończone 13 lat,
  • wykonanie samodzielnie grafiki komputerowej w dowolnym programie w postaci wydruku, bez fotomontażu, clipart’ów, skanowania zdjęć przedstawiającej obraz/symbol zdrowej ziemi o zadbanym środowisku,
  • liczy się własna inicjatywa oraz innowacyjność,
  • podpisanie pracy na prawym dolnym marginesie swoim imieniem i nazwiskiem, nazwą szkoły i miasta.
  • wydrukowanie pracy konkursowej na papierze fotograficznym na arkuszu A4 i przesłanie wraz z wypełnionym załącznikiem nr 1 na adres: Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Wałbrzyska 50, 52-314 Wrocław z dopiskiem Konkurs „Zielona ojczyzna”
  • termin nadsyłania prac do 27 stycznia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego)
  • prace muszą być usztywnione, ponieważ zgniecione będą zdyskwalifikowane.

Oceny prac dokona niezależne jury, składające się z członków Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia PROGRESSIO.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 stycznia 2017 r. i podanie wyników na: www.sp42.wroclaw.pl oraz www.progressio.pl.

Wszystkie szkoły, które zdecydują się do wzięcia udziału w konkursie, swoje prace przekazują organizatorom na własność. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.

Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych ( zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr. 133 poz. 833 z póź. zm.)

Otwarcie wystawy oraz wręczenie nagród odbędzie się 02.02.2017 w Rynku na uroczystym wernisażu w galerii ,,Pod Plafonem” w godzinach od 10:00 – 11:00. Wystawę będzie można oglądać do 12.02.2017.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

Załączniki do pobrania