Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
12
Kwi

Zaproszenie na Festiwal Kultury Chińskiej

Szkoła Podstawowa nr 42 wraz z Instytutem Konfucjusza Uniwersytetu Wrocławskiego, Europejskim Stowarzyszeniem Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO we Wrocławiu, pragnie zaprosić każdą wrocławską szkołę, domy kultury, świetlice środowiskowe, mniejszości narodowe do aktywnego udziału w FESTIWALU KULTURY CHIŃSKIEJ w ramach Przeglądu Kultury Światowej, który odbędzie się 30.05.2017 w godzinach od 10:00 do 12:00 w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1.

Głównym celem przeglądu jest poznanie kultury chińskiej, promowanie różnorodności kulturowej wśród uczniów i mieszkańców Wrocławia, kształtowanie postaw tolerancji, szacunku, dialogu międzykulturowego oraz integracji społecznej.

Przegląd ten przybierze formę prezentacji scenicznych różnych narodów. Planowane są pokazy śpiewu, tańców narodowych, wystawy, popisy instrumentalne w dowolny sposób artystyczny. W ramach wolnych miejsc są dopuszczalne pokazy innych narodów.

Szkoła/placówka, która zadeklaruje swój udział w przeglądzie powinna wypełnić formularz komputerowo do 15.05.2017 i przesłać na boguslawaprzewloka@gmail.com. Należy pamiętać o ograniczonej liczbie miejsc.

Wszystkie zespoły biorące udział w projekcie, otrzymają pamiątkę oraz certyfikat uczestnictwa.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

 

Kontakt: tel. 507 325 406
Konsultacje codziennie w siedzibie stowarzyszenia, najlepiej po godzinie 17:00