Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury
Kategoria

Projekty

Projekt „MATRIX 1”

Stowarzyszenie PROGRESSIO w r. szk. 2007/08 zrealizowało projekt z dotacji GMINY WROCŁAW pn. MATRIX w ramach edukacji popularyzującej przedmioty ścisłe. Zajęcia dla dzieci w wieku...
Czytaj więcej

Projekt „MATRIX 2”

Projekt dotowany przez GMINĘ WROCŁAW pn. Edukacja Popularyzująca Przedmioty Ścisłe wśród Dzieci i Młodzieży MATRIX II realizowany jest przez Stowarzyszenie PROGRESSIO w SP nr 90....
Czytaj więcej