Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
11
Cze

Cześć 2 „MATRIX 4” – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

logo-urzad-miejski-wroclawia2

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji – „MATRIX 4”.

Stowarzyszenie PROGRESSIO przeprowadziło projekt (w roku 2011 – I i II część a w 2012 r. – III część) dotowany przez Gminę Wrocław.

Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, które:

  • pozwalały zagospodarować czas wolny dzieci poprzez alternatywne formy edukacji podnoszące poziom wiedzy i umiejętności, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci,
  • w niekonwencjonalny sposób pozwalały przekazać i rozwijać wiedzę matematyczną korelującą z innymi naukami ścisłymi, szczególnie z informatyką, utrwalać i sprawdzać jej opanowanie, czyli – uczyć przez zabawę,
  • stosować aktywne formy (percepcyjno – innowacyjne) i metody (wspomaganie, inspirowanie, kierowanie) pracy sprzyjające samodzielności myślenia i działania -gry i zabawy dydaktyczne, projekty, prezentacje multimedialne,
  • dawały możliwość sprawdzenia umiejętności dzieci poprzez uczestnictwo w konkursach.

Zajęcia odbywały się przez trzy semestry bez ferii zimowych i wakacji, przeważnie w salach komputerowych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie, sprzęt multimedialny. Ponadto organizowane były zajęcia w plenerze (Park Skowroni, Park Słoneczny) otwarte dla większej grupy dzieci, szczególnie podczas prezentacji, doświadczeń, eksperymentów zadań, turnieju wiedzy oraz gier i zabaw.

Zajęcia pozalekcyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem, ponieważ oferowały beneficjentom odmienny sposób zdobywania i utrwalania wiedzy. Zdecydowanie większy nacisk postawiony był na aktywizowanie uczniów w czasie realizacji zadań metodą projektu, i stwarzanie takich sytuacji dydaktycznych np. podczas wykonania powierzonego zadania w grupie, by uczeń mógł samodzielnie pokonywać trudności i odczuwać satysfakcję z osiągniętego wyniku.